Instrumenty wsparcia innowacji

Zapraszamy na darmowe szkolenieInstrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki”. Szkolenie odbędzie się 29 Listopada 2016 (Wtorek) we Wrocławiu, przy ul. Smoluchowskiego 48, II piętro, sala 21.

O czym powiemy

W trakcie spotkania, przedsiębiorcy zostaną poinformowani o projektowych, kapitałowych oraz społecznościowych formach finansowania innowacji.

Prelegenci

 • Oliver Gajda, European Crowdfunding Network
 • Jacek Adamski, LBA Lewiatan, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
  Kapitał dla innowacji: jak rozmawiać z inwestorem kapitałowym
 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych przy ZBP
  Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE
 • Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Urząd Miejski we Wrocławiu
  Jak wspierać rozwój działalności B+R w małych i średnich firmach
 • Przedstawiciel NCBiR / Ekspert ds. POIR z ramienia Lewiatan
  Jak pozyskać wsparcie na tworzenie innowacji w skali kraju

Koszt

Udział w szkoleniu jest 0 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki. Szkolenie realizowane jest przez Politechnikę Wrocławską Wrocławskie Centrum Transferu Technologii w ramach unijnego projektu „Enterprise Europe Network West Poland”.

Rejestracja

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:30 (początek rejestracji) w naszym Centrum we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 48, II piętro, sala 21.

Pytania i kontakt

Marcin Jabłoński, tel. 71 320 4339, e-mail: m.jablonski@wctt.pl
Joanna Ostrowska, tel. 71 320 3912, e-mail: joanna.ostrowska@wctt.pl