Darmowy kurs na Spawacza

Zapraszamy na Darmowy kurs na Spawacza. Zawód spawacz szansą na sukces – bezpłatne szkolenie w ramach jednego z programów unijnych.

Cel projektu: wzrost aktywności zawodowej osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z woj. śląskiego.

Pozytywnie zakończony udział w projekcie daje wszystkie uprawnienia do zawodu spawacza metodą MAG/TIG.

Darmowy kurs na Spawacza

Oferowane wsparcie:

 1. Kurs spawania MAG i TIG zakończonym egzaminem i wydaniem uprawnień.
 2. 3 miesięczne płatne staże u pracodawców.
 3. Wsparcie doradczo-psychologicznego.
 4. Pracowanie indywidualnych planów działania.
 5. Pośrednictwo pracy.

Uczestnicy projektu bezpłatne otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie,
 • wyżywienie,
 • ubrania robocze,
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • stypendia szkoleniowe i stażowe.

Dodatkowo pokrywany jest koszt badań lekarskich i egzaminów państwowych.

Kontakt

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach,
ul. Powstańców Śl. 7,
tel. 32/ 233- 31-59 / 697-818-702,
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl