Administrator systemów komputerowych

Zapraszamy na 60-cio godzinny bezpłatny kursAdministrator systemów komputerowych w Warszawie lub Radomiu. Zakres: instalowanie oprogramowania, administrowanie systemami komputerowymi, oprogramowaniem systemowym. Umiejętności potwierdzone certyfikatami CompTIA.

60-cio godzinne szkolenie (12 spotkań) prowadzone przez profesjonalnych trenerów IT. Szkolenia będą odbywać się 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 16:30-20:30 w centrum Warszawy lub Radomia.

Kto może być uczestnikiem projektu?

 • osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat,
 • osoby zamieszkujące obszar województwa mazowieckiego
 • osoby, które własnej inicjatywy zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniu.

Korzyści dla uczestników:

 • Zwiększenie kompetencji oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy,
 • Umiejętności potwierdzone prestiżowymi certyfikatami CompTIA,
 • zwroty kosztów dojazdu lub noclegu, jeśli jesteś osobą zamieszkującą teren odległy od miejsca realizacji zajęć,
 • opłacenie kosztów opiekunki dla dziecka lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • bufet kawowy w trakcie zajęć,
 • podręczniki i materiały pomocnicze.

Administrator systemów komputerowych – zakres zajęć

Podstawy budowy komputerów, użytkowana systemów operacyjnych i oprogramowania:

 • sprzęt komputerowy, nośniki danych, urządzenia peryferyjne;
 • instalowanie oprogramowania oraz konfigurowanie sprzętu (serwery, stacje robocze, terminale);
 • administrowanie oprogramowaniem systemowym i narzędziowym w zakresie sieci LAN / WAN i Internet na przykładzie systemu MS Windows;
 • rozpoznawanie typowych błędów operacyjnych spowodowanych przez hardware
 • administrowanie systemami komputerowymi poprzez dokonywanie analizy wydarzeń, alarmów, zarządzanie poprawkami systemów i aplikacji oraz wykonywanie kopii zapasowych;
 • dbanie o stan techniczny sieci i sprzętu komputerowego w obszarze produkcyjnym i biurowym; przydzielanie dostępów do systemów, oprogramowania itd.;
 • przygotowywanie procedur dotyczących obsługi systemów komputerowych oraz dokumentacji dla użytkowników;
 • poznanie ryzyka związanego z ulepszaniem technologii i sprzętu
 • postępowanie z bazową instalacją software’u, usuwanie i/lub ulepszanie
 • zagadnienia związane z folderami i zarządzaniem plikami
 • przestrzeganie i kontrolowanie wdrożonej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT w firmie;
 • przeprowadzanie analiz sprzętu oraz systemów komputerowych wymaganych do konkretnych zastosowań;
 • wspieranie użytkowników systemów komputerowych oraz rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników;
 • dokonywanie oceny rozwiązań informatycznych na podstawie wymagań biznesowych i użytkowników oraz prezentowanie rekomendacji w tym zakresie;
 • wdrażanie nowych rozwiązań, technologii oraz rozwijanie funkcjonalności obsługiwanych systemów;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie eksploatowanych systemów, ich możliwości i wykorzystania.
Harmonogram szkoleń

I Grupa X-XII 2016 (15.11.2016 – początek zajęć); egzaminy: I-II 2017

II Grupa: I-III 2017 (07.02.2017 – początek zajęć); egzaminy: IV-V 2017

II Grupa: IX-X 2017 (12.09.2017 – początek zajęć); egzaminy XI-XII 2017

Kontakt

Ewelina Rutkowska
Tel: (22) 254-79-97
Kom: 531-256-722
E-mail: kontakt@integral-tech.pl