Bezpłatne kursy językowe i zawodowe

Miejsce szkolenia: Katowice

Zapraszamy  na bezpłatne kursy językowe i zawodowe. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z całkowicie bezpłatnych kursów języka angielskiego oraz niemieckiego a także ze szkoleń zawodowych m.in. z zakresu: zarządzania przez cele, wykorzystania technik komputerowych w pracy, windykacji wierzytelności, podatków, prawa pracy.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą bezpłatnych kursów językowych i szkoleń zawodowych skierowanych głównie do:

  • osób w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiet,
  • osób z co najwyżej wykształceniem średnim
  • pracowników mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Informacja o projekcie znajduje się na stronie http://bezplatne-szkolenia-efs.pl