Optymalizacja działalności gospodarczej

Miejsce szkolenia: Lublin, Hotel Ilan, ul. Lubartowska 85
Data szkolenia: 18 lutego 2015, godz. 11.00

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Adaptacyjność przedsiębiorstw. Optymalizacja działalności gospodarczej” w ramach projektu „Dobre kadry szansą na innowacje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie kierujemy do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na obszarze województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem konferencji jest ukazanie możliwości w zakresie usprawnienia (optymalizacji) działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Właściwa organizacja firmy oraz skuteczne poruszane się w gąszczu regulacji prawnych są dzisiaj czynnikami warunkującymi sukces firmy. Dlatego optymalizację gospodarczą chcemy przedstawić w trzech obszarach: organizacyjnym, finansowo-podatkowym i prawnym. Skutecznie przeprowadzona optymalizacja w wymienionych obszarach sprzyja redukcji kosztów prowadzonego biznesu, a tym samym przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i adaptacyjności firm. Podczas konferencji zaprezentujemy najważniejsze mechanizmy, których zastosowanie pozwoli Państwu wzmocnić swoją pozycję na rynku. Spróbujemy zidentyfikować zagrożenia mające swoje źródło w systemie prawnym czy podatkowym, których istnienia nie zawsze jesteśmy świadomi, prowadząc działalność gospodarczą. Prelekcje wygłoszą uznani praktycy, specjaliści w dziedzinie podatków, prawa gospodarczego i zarządzania organizacją, na co dzień zajmujący się problematyką wdrażania procesów optymalizacyjnych w przedsiębiorstwach.

Udział w darmowym szkoleniu

Po więcej informacji nt. konferencji oraz po dokumenty zgłoszeniowe odsyłamy na stronę projektu:
http://www.dobrekadry.info/pl/konferencje