Zmiany w prawie konsumenckim – poznaj nowe zasady sprzedaży tradycyjnej i w internecie

Miejsce szkolenia: Gdańsk, ul. Piekarnicza 12A
Data szkolenia: 16 grudnia 2014

Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza przedsiębiorców i konsumentów do udziału w darmowym szkoleniu „Zmiany w prawie konsumenckim – poznaj nowe zasady sprzedaży tradycyjnej i w internecie”.
25 grudnia wchodzą w życie nowe przepisy konsumenckie. Nowa Ustawa o prawach konsumenta wdraża przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE i porządkuje, w ramach jednego dokumentu, przepisy dotyczących odpowiedzialności za towar wadliwy. Wraz z wejściem nowej regulacji obowiązki sprzedawców i prawa kupujących zostaną ujednolicone i jednocześnie dostosowane do zasad obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich Unii.

Poprzez nasze szkolenia chcemy pomóc, zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom, odnaleźć się w gąszczu nowych zawiłości prawnych. W przystępny sposób wyjaśnimy, jakie zmienią się prawa i obowiązki obu stron po wejściu w życie Ustawy o prawach konsumenta. W trakcie szkoleń przypomnimy również dotychczas obowiązujące przepisy i odpowiemy m.in. na takie pytania, jak:
– Jakim nowym wymaganiom będą musieli sprostać przedsiębiorcy?
– Gdzie szukać informacji o obowiązkach sprzedawcy?
– Jak będzie przebiegać postępowanie reklamacyjne?

Szkolenia „Zmiany w prawie konsumenckim – poznaj nowe zasady sprzedaży tradycyjnej i w internecie” są realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział w projekcie oraz w szkoleniach jest bezpłatny.

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców sektora MŚP prowadzących tradycyjną działalność i w internecie, jak również do wszystkich osób zainteresowanych prawami konsumenta.

Program szkolenia

9.30 Rejestracja i powitalna kawa
10.00 Zakres nowej ustawy o prawach konsumenta – zmiany dla przedsiębiorców i konsumentów.
10.30 Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy – porównanie 21 wymogów nowej ustawy z dotychczasowymi regulacjami.
11.30 Przerwa kawowa
11.45 Nowe warunki zawierania umów na odległość (w tym przez internet) i poza lokalem przedsiębiorstwa:
– zmiana terminu na odstąpienie umowy
– analiza wybranych kwestii związanych z odstąpieniem od umowy (terminy zwrotów, pokrycie kosztów przesyłki)
– zamawianie z obowiązkiem zapłaty – nowy wymóg dla handlu on-line
– produkty i usługi wyłączone spod prawa do odstąpienia
13.15 Przerwa kawowa
13.30 Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wady rzeczy sprzedanej – analiza zmian, w tym zagadnienia rękojmi i gwarancji.
14.30 Dobre praktyki ekspertów. Pytania i odpowiedzi.
15.30 Zakończenie

Prowadzący:

Anna Kujaszewska – adwokat, w latach 2010-2012 odbyła aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym, handlowym i karnym. Ekspert merytoryczny Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”.

Rafał Kruczkowski – kierownik pomorskiego ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”. Doświadczony trener i wykładowca, nauczyciel akademicki na Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. .

Udział w darmowym szkoleniu

Formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.swp.gda.pl/?pg=124.

Kontakt

Więcej informacji o szkoleniu:
tel. 58 785 39 58,
pawel.gruszkowski@swp.gda.pl