Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SeoPilotClient has a deprecated constructor in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 2

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

AutoCAD

Miejsce szkolenia: Tychy
Data szkolenia: 1-3 grudzień 2014

Kurs oparty jest na plikach ćwiczeniowych z zakresu projektu budowlanego, elementów zagospodarowania terenu oraz szeroko pojętego tworzenia dokumentacji przy pomocy programu AutoCAD. Prowadzony jest w postaci ćwiczeń praktycznych, na podstawie których uczestnicy poznają tajniki programu AutoCAD oraz ich praktyczne zastosowanie. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat Autodesk (Certificate of Completion) potwierdzający nabycie kompetencji zawodowych. Nadto uczestnicy przystąpią do egzaminu Autodesk na najwyższym poziomie zaawansowania – Professional lub Associate – w zależności od programu szkolenia.

Program szkolenia

1. PODSTAWOWE POJĘCIA
–  Płaszczyzna konstrukcyjna
–  Elementy ekranu graficznego edytora rysunku
–  Elementy ekranu tekstowego
–  Wprowadzanie poleceń i wartości
–  Klawisze funkcyjne w programie AutoCAD

2. PODSTAWOWE POLECENIA
–    Nowy rysunek
–    Jednostki
–    Ustawienia rysunkowe (tryby lokalizacji)
–    Warstwy
–   Zoom

3. OBIEKTY RYSUNKOWE 2D
–    Rysowanie linii
–    Okręgi i łuki
–    Polilinia

4. POLECENIA POMOCNICZE
–    Kreskowanie
–    Tekst wielowierszowy i jednowierszowy

5. POLECENIA EDYCYJNE
–    Podstawowa edycja : usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, skala, obrót ,
–    Edycja zaawansowana: odsuwanie, lustro, szyk, zaokrąglanie, fazowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie.

6. WYMIAROWANIE
–    Tworzenie stylów wymiarowania, definiowanie wymiarowania zespolonego,
–    Polecenia wymiarowania zespolonego: wymiarowanie liniowe, normalne, kątowe, średnic, promieni, współrzędnościowe,
–    Edycja wymiarów.

7. PRZYGOTOWANIE DO DRUKOWANIA
–    Obszar Modelu
–    Obszar Papieru

Udział w darmowym szkoleniu

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt.: „Mocna kadra w mikro firmie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu proponujemy Państwu szkolenia z zakresu wspomagania projektowania z wykorzystaniem komputerowych technik modelowania i prezentacji architektury.

Szkolenia skierowane są do mikro przedsiębiorstw, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Śląskiego, prowadzących działalność w następujących obszarach technologicznych kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu wskazanych w PRT (Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020):
– Technologie dla ochrony środowiska (PKD: Sekcja F – Dział 41, 42, 43)
– Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD: Sekcja M – Dział 71, 74)
– Produkcja i przetwarzanie materiałów (PKD: Sekcja C – Dział 22, 23, 24)
– Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy (PKD: Sekcja C – Dział 26, 27, 28, 29, 30, Sekcja M – Dział 74)
– Nanotechnologie (Sekcja C, Sekcja M)

W projekcie mogą wziąć udział osoby:
– zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
– właściciel pełniący funkcje kierownicze,
– wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiące z niego korzyści finansowe.

W ramach szkolenia proponujemy następujące moduły:
– Autodesk AutoCAD
– Autodesk Inventor,
– Autodesk 3ds Max,
– Autodesk Revit Architecture,
– Autodesk Robot Structural Analisys Professional,
– Autodesk Revit Structure,
– Autodesk Civil 3D
– Autodesk 3D Map.

Wszystkim uczestnikom oferujemy: – 40 godzin szkoleń (32 godziny w formie stacjonarnej oraz 8 godzin w formie e-learningu),
– niezbędne materiały szkoleniowe, w tym podręczniki,
– wykładowców posiadających wiedzę branżową oraz umiejętności dydaktyczne poparte doświadczeniem zawodowym,
– Certyfikaty Ukończenia Szkolenia Autodesk (AutodeskCertificate of Completion) wystawiane przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk dla wszystkich,
– możliwość przystąpienia do egzaminu Autodesk na poziomie Professional lub Associate,
– refundację kosztów dojazdu na szkolenia,
– poczęstunek.
Odbędzie się łącznie 30 edycji szkoleń. W każdej edycji może wziąć udział 10 uczestników.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!

Szkolenia będą się odbywać w miejscu uzgodnionym z Przedsiębiorstwem, w okresie od listopada 2013 do grudnia 2014 r.

Rekrutacja odbywa się poprzez zapisy w biurze Projektu a także drogą pocztową poprzez przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres Biura Projektu lub pocztą elektroniczną na adres: bozenaf@cadsoft.pl.

Kontakt

Ewelina Hajduk
Tel. (32) 325 72 95
Kom. 533 221 994
e-mail: hannaj@cadsoft.pl

lub

Bożena Falana
Tel. (32) 325 72 96
Kom. 505 092 487
e-mail: bozenaf@cadsoft.pl