ABC Małej Firmy

Miejsce szkolenia: Poznań, Dom Studencki JOWITA, ul. Zwierzyniecka 7
Data szkolenia: 17-21 listopada 2014

Prowadzisz lub chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą? Gubisz się w gąszczu przepisów? Nie wiesz, jak napisać dobry biznesplan? Zastanawiasz się w jaki sposób prowadzić księgowość?

Program szkolenia

Dzień I  09.00 – 15.30
Prowadzący: Sylwia Kościańska
1. Integracja uczestników, określenie celów Warsztatu i zadań do realizacji, zasad uczestnictwa
2. Ewidencje podatkowe – ewidencji czasu pracy, środków trwałych, ewidencji zakupu i sprzedaży itp.
3. Podstawy księgowości – obowiązki przyszłego przedsiębiorcy. Praca z formularzami powszechnie używanymi przy zakładaniu i rozliczaniu działalności gospodarczej
4. Zakończenie i ewaluacja Warsztatu – omówienie rezultatów.

Dzień II 09.00 – 13.00
Prowadzący: Mateusz Gołębiowski
1. Biznesplan własnej firmy.

Dzień III  09.00 – 13.30
Prowadzący: Mateusz Rozynek
1. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

Dzień IV 09.00-13.00
Prowadzący:  Wojtek Szalbierz
1. Zapewnienie stabilności prowadzonej działalności gospodarczej, płynność finansowa oraz identyfikacja ryzyka i metody ochrony przed nimi.

Dzień V   09.00 – 15.00
Prowadzący:  Marek Gruchalski
1. Podstawy prawa cywilnego i podatkowego wprowadzenie do najważniejszych aktów prawnych, przedstawienie najważniejszych założeń i przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
2. Prawne otoczenie firmy – podstawowe akty prawne regulujące działalność gospodarczą i ich stosowanie przez przyszłego przedsiębiorcę, wybrane elementy prawa pracy, gospodarczego, podatkowego, Kodeksu Cywilnego, zawieranie umów, zawieszanie działalności, zasady kontroli w przedsiębiorstwie, procedury odwoławcze i wyjaśniające.

Udział w darmowym szkoleniu

Warsztaty skierowane są do osób zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Poznania z następującym zastrzeżeniem: pierwszeństwo w naborze mają osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata.

Kontakt

Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.spoldzielnie.org

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel.: 61 887 11 66