Szkolenie PRINCE2 Foundation zakończone egzaminem!

Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Szkolenie PRINCE2 Foundation zakończone egzaminem!

Program szkolenia

Zakres merytoryczny:

  • Warsztat wprowadzający – (2 dni)
  • Prince2® Foundation – (4 dni)
  • Harmonogramowanie projektu – (2 dni)
  • Praktyczne aspekty pracy project managera – (2 dni)
  • Symulacja biznesowa: zarządzanie projektami – (2dni)

Więcej o szkoleniu

Altkom Akademia zaprasza do udziału w bezpłatnej ścieżce szkoleniowej realizowanej w ramach projektu „Metodyczne zarządzanie projektami w lubuskich MSP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego niekorzystających ze wsparcia szkoleniowego udzielonego w ramach EFS w latach 2007-2011,
  • zatrudnionych na umowę o pracę lub osoby samo zatrudnione,
  • pracujących w zespołach projektowych lub przygotowujących się do tej roli,

pracujących lub/i zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego

W ramach projektu jest możliwość dofinansowania kosztów dojazdu dla osób z poza Zielonej Góry , a także zapewnienie noclegu w dni szkolenia.

Udział w darmowym szkoleniu

Szkolenie jest dofinansowane w 100% i uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat.

Każdy uczestnik projektu korzysta ze wszystkich wyżej wymienionych szkoleń oraz egzaminu.
Szkolenia odbywają się w godz. 9:00- 16:00 zarówno w tygodniu jak i weekendy.

Kontakt

Tel. 22 460 52 13
Email: kamil.miklewicz@skills-edu.pl