Poznaj nas i zacznij się rozwijać

Miejsce szkolenia: Warszawa
Data szkolenia: 12 września 2014, godz. 10 – 19

Zapraszamy na dzień inspiracji, wymiany wiedzy, doświad­czeń, ciekawych spo­tkań oraz roz­mów.

Program szkolenia

  1. Jesteś na dobrym TROPie
  2. Pracuj z sensem
  3. DNA Konfliktu
  4. U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza

Będzie nam miło powitać:

  • osoby, które chciałyby poznać nas bliżej i dowiedzieć się więcej o naszych programach
  • osoby zain­teresowane programami roz­wojowymi dla firm
  • uczest­niczki i uczest­ników Akademii
  • instytucje edukacyjne i biz­nesowe
  • współ­pracujących z nami trenerów i coachów
  • wszyst­kich, którzy chcą nas spo­tkać, poznać nas lepiej, poroz­mawiać i poroz­wijać się!

Kontakt

akademia@grupatrop.pl
22 615 52 40