Audyt energetyczny w przemyśle

Miejsce szkolenia:  Warszawa,  Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51
Data szkolenia: Obecnie proponuje dwa terminy szkolenia:
– 5-dniwego szkolenia weekendowego 20-21 września oraz 4-6 października 2014
– oraz w tygodniu 22-26 września w godz. 8:00-16:00

Audyt energetyczny w przemyśle – celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy działów obsługi technicznej o wiedzę związaną z możliwymi oszczędzania energii elektrycznej, cielpnej bądź chłodu w zakładach produkcyjnych.

Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach (możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym mieście w Polsce). Zwłaszcza do działów utrzymania ruchy, działów technicznych, jak i dla każdego pracownika odpowiedzialnego za urządzanie w zakładzie i ciągłość pracy.

Warunkiem uczastnictwa jest oddelegowanie min. 2 osób z małego przedsiębiorstwa oraz min. 4 osób ze średniego. Nasz pracownik pomoże przy uzupełnieniu dokumentów, również moze przyjechać do zakładu.

Program szkolenia

1 – Bilans energetyczny kotłów przemysłowych (wraz z kotłownią). Zaprezentowanie analizatora spalin, wskazanie możliwości badania sprawność kotła oraz określnie jak podniesienie sprawności kotłów ma przełożenie na oszczędności.
2 – Porównanie wszystkich form energii oraz przeliczanie OZE. Każdy uczestnik otrzyma program, gdzie będzie mógł wyliczyć wartość energii zużywanej w swoim zakładzie zł/GJ oraz koszty stałe zł/MW/rok a także będzie mógł wykonać przeliczanie OZE dla pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy fotowoltaiki.
3 – Wykorzystanie ciepła odpadowego na potrzeby zakładu Przykłady wdrążeń na konkretnych projektach.
4 – Energia bierna, dobór taryf – oszczędności, które nic nie kosztują.
Uczestnik otrzyma program, w którym będzie pokazane czy dana taryfa jest dobrana do potrzeb zakładu czy jest przewymiarowana.
5 – Przeprowadzenie analizy oświetlenia we własnym zakładzie. Uczestnicy również otrzymają program aby móc szybko oszacować czy są w stanie wygenerować oszczędności na w swojej firmie.

Kontakt w sprawie szkolenia

Grzegorz Szczygieł
tel. +48 518 240 533
mail: grzegorz.szczygiel@termoanaliza.pl