Wzorce efektywnego zarządzania IT w sektorze publicznym

Miejsce szkolenia: Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, Budynek C, Aula I, Al. Niepodległości 128
Data szkolenia:  26 czerwca 2014

Seminarium: Wzorce efektywnego zarządzania IT w sektorze publicznym.

W chwili obecnej polski sektor publiczny znalazł się w szczególnym momencie. Z jednej strony rewolucja technologiczna powoduje coraz większe oczekiwania ze strony obywateli co do możliwości wykorzystywania Internetu oraz i innych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym mobilnych, do kontaktów z jednostkami publicznymi.  Z drugiej strony trwające od kilku lat spowolnienie gospodarczeprzekłada się na konieczność realizacji przez organizacje publiczne (w szczególności urzędy) coraz to nowych zadań publicznych bez zwiększania ich zasobów, przede wszystkim obsady kadrowej. Bez wsparcia, w postaci efektywnych rozwiązań informatycznych, realizacja tych zadań może okazać się niemożliwa bądź też spowodować pogorszenie jakości świadczonych usług. Niewątpliwie sprzyjającą okolicznością, którą koniecznie trzeba wykorzystać, jest to iż środki z Unii Europejskiej dają niepowtarzalną szansę budowy podwalin do realizacji Cyfrowego Państwa.

Przysłowiowym „wąskim gardłem” w realizacji tych prac zaczyna zatem być nie brak pieniędzy (jak to bywało we wcześniejszych latach), lecz w wielu wypadkach niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb umiejscowienie działu informatyki w jednostkach sektora publicznego. W praktyce dział ten jest bowiem postrzegany nie jako centrum kreowania innowacyjnych rozwiązań zwiększających wartość publiczną, ale miejsce generowania kosztów.  W Zakładzie Zarządzania Informatyką SGH od 2013 r. realizowany jest program badawczy mający na celu wypracowanie praktycznych instrumentów (na poziomie zarządzania strategicznego IT, zarządzania projektami IT oraz zarządzania usługami IT) zwiększających efektywność funkcjonowania działów IT w organizacjach publicznych. W ramach tego programu,  inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przygotowywane jest seminarium pt.: „Wzorce efektywnego zarządzania IT w sektorze publicznym.