Targi Nauki i Kooperacji

Targi Nauki i Kooperacji kierowane są do przedstawicieli małych i średnich firm, które prowadzą lub planują rozpocząć działania innowacyjne, jednostek naukowych, instytucji non-profit działających w obszarze innowacji, ośrodków przedsiębiorczości i innowacyjności oraz instytucji finansowych.

Głównym zadaniem targów jest stworzenie platformy komunikacji i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami i przedstawicielami świata nauki prowadzącymi działalność innowacyjną. Uczestnicy Targów mają możliwość zwiększenia wiedzy na temat możliwości rozwoju ich potencjału poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie innowacji.
Miejsce szkolenia: Warszawa, Warszawskie Centrum Expo XXI.
Data szkolenia: 26-27 czerwca 2014

Wstęp na Targi Nauki i Kooperacji jest bezpłatny. Udział Wystawców finansowany z pomocy de minimis.

Targom będzie towarzyszyła bezpłatna konferencja, podczas której prelegenci omówią istotne tematy z zakresu innowacji oraz współpracy biznesu i nauki. Celem Konferencji jest zwiększenie świadomości na temat innowacyjnych rozwiązań nauki oraz ich roli w rozwoju przedsiębiorstw, a także metod podnoszenia konkurencyjności na rynku poprzez wdrażanie innowacji.