Turystyka biznesowa

Miejsce szkolenia: Lublin
Data szkolenia: listopad 2013 – styczeń 2014

Zapraszamy mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży turystyka (PKD – Sekcja I, dział 55/56), posiadające jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubelskiego i ich pracowników do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń w ramach projektu EFS „Turystyka na PLUS”.

Zapewniamy Państwu: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, harmonogram i program zajęć dostosowany do możliwości uczestników zajęć, przerwy kawowe+obiad.

Rekrutacja trwa na terenie całego województwa lubelskiego, jest otwarta. Grupy szkoleniowe powstaną w tych miejscowościach, gdzie zbierze się wystarczająca do utworzenia grupy ilość osób (10).

Ogólny zarys tematyczny:

– pojęcie turystyki biznesowej
– regulacje prawne
– charakterystyka potencjału regionu Lubelszczyzny
– profesjonalne przygotowanie obiektu do prowadzenia turystyki biznesowej
– obsługa eventów, konferencji, wyjazdów służbowych
– organizacja wyjazdów integracyjnych
– przygotowanie oferty turystyki biznesowej
– marketing turystyki biznesowej

Kontakt w sprawie szkolenia

tel. 514 000 775
http://turystyka-naplus.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 9.2013-9.2014 r. Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.