Plan BIOZ – bezpieczeństwo w branży budowlanej

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 52
Data szkolenia: 28 października 2013 godz. 9:00 – 30 październik 2013 godz. 15:00

Celem tego darmowego szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności technicznych przedsiębiorców i pracowników sektora budowlanego w zakresie tworzenia planu BIOZ oraz przygotowywania oceny ryzyka zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które pragną zweryfikować, uporządkować i pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz przygotowywania oceny ryzyka zawodowego w firmie budowlanej.

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Zapewniamy:

 • udział w 3-dniowym szkoleniu stacjonarnym,
 • kompetentnego wykładowcę (adwokat),
 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, notatnik i długopis,
 • program komputerowy do sporządzania Planu BIOZ,
 • noclegi dla osób spoza miejsca szkolenia (2 noclegi na osobę),
 • obiad oraz przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu (Dyplom).

Wymagania:

 • mikroprzedsiębiorcy i ich pracownicy
 • posiadający oddział lub siedzibę firmy zlokalizowaną na terenie woj. lubelskim,
 • niekorzystający do tej pory z pomocy PO KL w ramach szkoleń.

Szkolenie kierujemy do właścicieli firm, kierowników budów, specjalistów ds. BHP, osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie planu BIOZ i zapewnienie właściwych warunków BHP na budowie, i/lub do pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie i zajmujących się polityką firmy w ww zakresie, a także kierowników firm budowlanych, inwestorów i deweloperów oraz ich pracowników odpowiadających za realizację przedsięwzięć budowlanych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i nabyć umiejętności praktyczne w zakresie proponowanym przez szkolenie.

Korzyści:

 • ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa budowlanego
 • odpowiednie przygotowanie i zabezpieczeniu placu budowy wg. wytycznych obowiązujących przepisów
 • zdobycie praktycznych umiejętności w przygotowaniu poprawnego merytorycznie, podpartego odpowiednią dokumentacją planu BIOZ, dzięki stosowaniu procedur zalecanych przez Nadzór Budowlany i Państwową Inspekcję Pracy, z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
 • zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi załączania dokumentacji do planu
 • wyeliminowanie zagrożeń wystąpienia ewentualnych wypadków- dzięki odpowiednio sporządzonym kartom oceny ryzyka zawodowego planu BIOZ
 • zapoznanie się z terminologią używaną w normie ISO 14001 oraz organizacjach posiadających wdrożone systemy zarządzania według ISO 14001
 • wzrost prestiżu firmy w oczach opinii publicznej
Udział w szkoleniu

Zgłoszenia na szkolenia proszę kierować na adres e-mail: k.augustynek-pirog@leos.pl

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się data zgłoszenia.