Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Prawne aspekty zawarcia umowy najmu

Miejsce: Poznań, ul. Bednarska 1
Data szkolenia: 25 września 2013

Serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenie z zakresu wynajmu nieruchomości pt. „Prawne aspekty zawarcia umowy najmu„.

Program szkolenia

1. Aspekty prawne zawarcia umowy najmu, w tym m.in.:
Umowa najmu w świetle ustawy kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
Essentialia negotii umowy najmu,
Definicja najmu okazjonalnego, obligatoryjne i fakultatywne warunki umowy,
Orzecznictwo sądowe.

2. Odpowiedzialność właściciela oraz najemcy lokalu (praktyczne zagadnienia), w tym m.in.:
Prawa i obowiązku stron umowy najmu,
Podział odpowiedzialności za dokonywanie nakładów między wynajmującego i najemcę,
Prawo do wykonania zastępczego,
Utrzymywanie lokalu w stanie przydatnym do użytku i dokonywania w nim napraw,
Orzecznictwo sądowe.

3. Możliwości zmniejszenia ryzyka wynajmu, w tym m.in.:
Kiedy i na jakich rzeczach przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu, Jakie należności wynajmującego lokal użytkowy zabezpiecza a w jakich warunkach wygasa zastaw ustawowy, W jaki sposób i w jakim terminie wynajmujący lokal użytkowy może dochodzić należności zabezpieczonej zastawem ustawowym,
Zapewnienie terminowej płatności czynszu,
Kaucja jako forma zabezpieczenia,
Jak uchronić się przed niechcianym lokatorem. Bezumowne korzystanie z lokalu. Postępowanie sądowe,
Orzecznictwo sądowe.

4. Strategia efektywności wynajmu mieszkania. 

Udział w szkoleniu

W razie pytań proszę o kontakt pk85@vp.pl lub 660-704-199.