Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Globalne standardy PEFC i FSC

Miejsce szkolenia: Katowice, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a
Termin szkolenia: 27 września 2013

Organizowana konferencja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę związaną z tematyką zarządzania gospodarką leśną oraz łańcuchem dostaw produktów zawierających surowce leśne.

W dobie rozwoju ekonomicznego wręcz koniecznym elementem jest zrównoważona gospodarka leśna ak i troska o różnorodność biologiczną. Powstające w tym obszarze wymagania / standardy ciągle się rozwijają. Konieczność ich śledzenia, zasady zastosowań, zakresy, wpływ na środowisko naturalne – to temat naszej konferencji.

Niejednokrotnie przedsiębiorcy nie posiadają informacji o konieczności dostosowania prowadzenia biznesu do zmieniających się wymagań prawnych i dobrych racjonalnych praktyk. Od dnia 3 marca 2013r. wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu drewno i produkty z drewna na rynki wewnętrzne jak i zewnętrzne znajdujące się na obszarze Unii muszą działać zgodnie z obowiązkami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady Unii Europejskiej nr 995/2010 z dnia 20 października 2010r. Poprzez udział w wydarzeniu ww tematyka stanie się bliższa, a możliwości kontaktów z uczestnikami oraz prelegentami to nowe szanse i wsparcie w działaniach.

Program konferencji

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji
10:30 – 11:00 Wykład otwierający
11:00 – 11:30 Standardy PEFC i FSC a zachowanie różnorodności biologicznej
11:30 – 11:50 PEFC i FSC – podstawy zarządzania
11:50 – 12:20 Certyfikacja PEFC i FSC szansą dla polskich przedsiębiorstw z branży
12:20 – 12:50 Przerwa kawowa
12:50 – 13:20 PEFC i FSC w Polsce
13:20 – 13:50 Studium przypadku, zastosowania wymagań dla łańcucha dostaw
13:50 – 14:20 Przerwa kawowa i poczęstunek
14:20 – 14:50 Prezentacja zasobów CINiBA
14:50 – 15:10 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie

Zasady uczestnictwa w konferencji

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania gospodarką leśną i łańcuchem dostaw

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko uczestnika oraz tel. kontaktowy i adres e-mail – na adres: office@qualityaustria.com.pl.