Niech Cie zobaczą,czyli PR w NGO

Miejsce szkolenia: Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego 29/3
Data szkolenia: 8 lipca 2013, godz. 17.00

Fundacja Europomost serdecznie zaprasza na ostatnie z czterech szkoleń „Wsparcie rozwoju NGO działających w sąsiedztwie”. Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu Kielce.

Cykl szkoleń obejmuje następujące obszary:

  1. Zarządzanie NGO.
  2. Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO.
  3. Zarządzanie projektami społecznymi.
  4. Niech Cie zobaczą, czyli PR w NGO.

Czwarte szkolenie odbędzie się 8.07.2013 o godzinie 17:00 w Kielcach przy ul. Ignacego Paderewskiego 29/3. Zgłoszenia są przyjmowane do 6.07.2013. Szkolenie jest bezpłatne. Uczestniczyć można w jednym lub kilku szkoleniach.

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach mikrodotacji przekazanej przez Ośrodek Promowania i Wpierania Przedsiębiorczości Rolnej