Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Darmowe szkolenie ECDL

Miejsce szkolenia: woj. podlaskie
Terminy realizacji szkolenia: 1 listopad 2012 – 31 sierpień 2014

Zapraszamy do udziału w projekcie z certyfikacją ECDL: „Od laika do certyfikowanego użytkownika”, który jest realizowany na terenie województwa podlaskiego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie ICT przez mieszkańców województwa podlaskiego.

Projekt skierowany jest do 500 osób z wykształceniem co najwyżej średnim w wieku 18 – 64 lat, uczących się, pracujących lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo podlaskie.

Szczegółowe kryteria dostępu:

  • osoby w wieku 25-64 lata zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego z max średnim wykształceniem -zatrudnione
  • osoby w wieku 18-24 lata zamieszkałe na terenie woj.podlaskiego z max średnim wykształceniem-nieaktywne zawodowo

Szkolenia ECDL Core obejmują 7 modułów:

  1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  3. Przetwarzanie tekstów
  4. Arkusze kalkulacyjne
  5. Bazy danych
  6. Grafika menadżerska i prezentacyjna
  7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. 535276766