Kreowanie wizerunku firmy

Miejsce szkolenia: Łódź
Termin szkolenia: styczeń 2013

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowo-doradczym ŁÓDZKI SPINacz – kooperacja nauki i biznesu. W jego skład wchodzi jednodniowe szkolenie oraz jednogodzinne indywidualne doradztwo dla każdej z osób biorących udział w projekcie.

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia Public Relations;
 • Rola środowisk opiniotwórczych oraz otoczenia biznesowego w kształtowaniu wizerunku firmy;
 • Kształtowanie polityki informacyjnej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) oraz w Internecie;
 • Jak pisać w sposób poprawny i zwięzły komunikaty prasowe oraz inne teksty PR-owskie;
 • W jaki sposób oddziałujemy na telewidzów – zasady telewizyjnej autoprezentacji;
 • Werbalne i awerbalne zachowania przed kamerą;
 • Podstawowe elementy kreowania wizerunku w biznesie – psychologiczne znaczenie pierwszego wrażenia, czyli podstawy autoprezentacji, budowanie psychologicznego podobieństwa z klientem, zyskiwanie przychylności klienta;
 • Relacje wewnętrzne z klientem (Internal Relations) oraz komunikacja z otoczeniem firmy w sytuacjach kryzysowych.

W wyniku zorganizowanego procesu szkolenia w module uczestnik kursu będzie potrafił: umiejętnie budować pozytywny wizerunek firmy oraz kształtować politykę informacyjną;  wykorzystywać w praktyce wszelkie narzędzia służące kształtowaniu wizerunku firmy; pozytywnie kształtować kontakty z mediami; prowadzić politykę informacyjną firmy w sytuacjach kryzysowych.

Tematy doradztwa:

 • Motywacja a samo-motywacja
 • Stres w pracy i wypalenie zawodowe
 • „Zarządzanie czasem” – zarządzanie czynnościami i organizacja miejsca pracy
 • Narzędzia i warsztat sprzedawcy – zawodowo i prywatnie.

Informacje praktyczne:

Szkolenia zamknięte z danego zakresu tematycznego organizujemy dla co najmniej  15 osobowej grupy. Preferujemy, aby szkolenie odbyło się w Państwa siedzibie.
Jeśli mają Państwo mniej niż 15 chętnych osób to jest szansa zorganizowania szkolenia otwartego, na którym będą pracownicy różnych firm.

Szkolenie trwa około 7 godzin zegarowych. Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Wartością dodaną naszego projektu jest udział uczestników nie tylko szkoleniu, ale również w indywidualnym doradztwie. Jest ono również bezpłatne i trwa około jednej godziny dla każdego z beneficjentów projektu. Konsultacje z trenerem mają formę dyskusji i omówienia jednego z wybranych tematów doradztwa.

Szkolenie realizowane jest tylko i wyłącznie w pakiecie z doradztwem indywidualnym. Mogą jednak zdecydować się Państwo na skorzystanie z samych konsultacji bez szkolenia.

Warunki udziału:

Beneficjentem naszego projektu może zostać osoba, aktywna zawodowo, która
A. pracuje w firmie zarejestrowanej na terenie województwa łódzkiego,
B. i/lub zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu i doradztwie.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Karolina Nowicka
tel.: 0 42 633 10 89 (w dniach: poniedziałek i środa w godzinach 11-16 oraz w piątki od 8 do 13)
e-mali: k.nowicka@spinacz.info.pl