Rozwój i zarządzanie produktami innowacyjnymi w obszarze nauk medycznych

Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin szkolenia: 25-26 sierpnia 2012

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu prowadzenia badań naukowych i komercjalizacji ich wyników.

Szkolenia skierowane są dla pracowników naukowych z dziedzin medycyny i biotechnologii, pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych lub w jednostkach tworzących konsorcja naukowe.

Udział w szkoleniu

Udział w programie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

W przypadku przystąpienia do projektu Uczestników zamieszkujących miejscowości inne niż te, w których odbędą się szkolenia, zwracamy koszty przejazdu.

Rejestracja: http://www.biobiznes.investin.pl