Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w Zakładach Aktywności Zawodowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała, ul. Sempołowska 13 (sala nr 125, I piętro)
Data szkolenia: 16.03.2011 r., godz. 9:00 – 16:00

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz rybnickie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych zapraszają kadrę śląskich Zakładów Aktywności Zawodowej oraz inne podmioty ekonomii społecznej zrzeszające osoby niepełnosprawne na bezpłatne szkolenie pn. „Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w Zakładach Aktywności Zawodowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych„.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Akcja na rzecz spraw ważnych„.

Kto poprowadzi szkolenie?

Szkolenie poprowadzi pan Szczepan Wroński – prawnik, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie specjalizował się w prawie finansowym. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w dziedzinie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i Systemu Obsługi Dofinansowań. Wieloletni pracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, gdzie w latach 2003-2008 pracował na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za udzielanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz kierował projektem informatycznym znanym jako System Obsługi Dofinansowań (SOD). W latach 2009-2010 Dyrektor Działu Prawnego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w której zajmował się udzielaniem pomocy prawnej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Udział w szkoleniu

W szkoleniu może wziąć udział 15 uczestników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dla wszystkich uczestników szkolenia zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz certyfikat BSA Teatr Grodzki (instytucji szkoleniowej nr 2.24/00070/2007 – rejestr WUP).

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy:

http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Bie…

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres szymik@teatrgrodzki.pl lub faxem 33 496 52 19 do 15 marca 2011.