Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Firma Świadoma Środowiska

Miejsce szkolenia: Tarnów, ul. Przemysłowa 27, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom

Data szkolenia: 14-17 lutego 2011, 28-03 lutego/marca 2011, 14-17 marca 2011, 28-31 marca 2011, więcej terminów »

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom wraz z firmą euroPiM zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Firma Świadoma Środowiska”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I dzień szkolenia: Ekologiczny PR

Jesteś osobą odpowiedzialną w swojej firmie za marketing bądź za informowanie i utrzymywanie relacji z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem firmy? A być może jesteś początkującym graczem w wielkiej PRowej grze i chcesz zdobyć istotną wiedzę i umiejętności pozwalające kształtować pozytywny wizerunek firmy i mieć wpływ na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej swojego przedsiębiorstwa?

Musisz mieć na względzie, iż w dobie dzisiejszych trendów i standardów europejskich oraz światowych, szczególne szanse na sukces mają wszystkie te podmioty, które w swoim ogólnym działaniu kierują się zasadami ochrony środowiska.

To popularne w ostatnich latach zjawisko polegające na uwzględnianiu proekologicznych wymagań społeczeństwa przy podejmowaniu wszelkich ważniejszych działań na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa: od produkcji aż po sprzedaż produktu czy usługi, to tzw. marketing ekologiczny, zwany także „zielonym marketingiem”.

Przekonaj się, że to często ekologia jest jednym z głównych narzędzi budujących i wzmacniających wizerunek firmy. Proekologiczne działania są doceniane przez coraz szersze grono odbiorców i bardzo korzystnie wpływają na budowaną jakość i markę firmy.

W ramach szkolenia „Ekologiczny PR” dowiesz się m.in.:

 • jak kreować wizerunek firmy pro-środowiskowej,
 • jak funkcjonują zasady marketingu ekologicznego,
 • jakie korzyści możesz czerpać z działalności ekologicznej przedsiębiorstwa,
 • jak sprzedać produkt/usługę ekologiczną.

II dzień szkolenia: Technologie produkcji przyjazne środowisku

Jesteś przedstawicielem bądź zarządzasz mikro lub małą firmą i chcesz mieć wpływ na kształtowanie konkurencyjnej i zdrowej pod względem środowiska naturalnego Unii dla ciebie i dla przyszłych pokoleń?

Chcesz sprostać wyzwaniom Unii Europejskiej oraz światowym trendom ?

Twoja działalność musi wzmocnić związek pomiędzy silnym rozwojem a zdrowym otoczeniem i wziąć wyraźną odpowiedzialność za działania mające wpływ na stan środowiska naturalnego.

Przekonaj się, że możliwości z przyjaznego dla środowiska modelu działalności gospodarczej są ogromne.

Przekonaj się o długoterminowych korzyściach wynikających z wprowadzenia prośrodowiskowych metod produkcji oraz z korzystania z nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu.

W ramach szkolenia „Technologie produkcji przyjazne środowisku” dowiesz się m.in.:

 • jak dostosować firmę do standardów unijnych w zakresie ochrony środowiska,
 • jak zmniejszyć zapotrzebowanie produkcji na energię,
 • jak realizować efektywną gospodarkę wodno-ściekową w przedsiębiorstwie,
 • poznaj nowoczesne metody gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie.

III dzień szkolenia:Pozyskiwanie źródeł finansowania na inwestycje przyjazne środowisku

Polska wraz z wejściem do Unii Europejskiej otrzymała szansę na liczne zmiany oraz nowe możliwości. Taką ogromną szansą oraz możliwościami dla przedsięwzięć prywatnych są dotacje unijne.

Bezzwrotne środki finansowe przekazywane na konkretne inwestycje są szansą na zaistnienie wielu nowych działalności gospodarczych, a także na rozwój już istniejących małych firm.

Jeżeli jesteś przedstawicielem bądź zarządzasz mikro lub małą firmą i chcesz skorzystać z możliwości jakie daje Ci Unia Europejska zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu „Zarządzanie przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku”, gdzie dzięki wykwalifikowanym trenerom dowiesz się, m.in. jak pozyskać środki na realizację projektów przyjaznych środowisku, poprzez identyfikację źródeł finansowania oraz pomoc w wyborze przedmiotu i zakresu wniosku o dofinansowanie.

Oferujemy Ci pomoc obejmującą analizę dostępnych programów współfinansujących inwestycje środowiskowe w odniesieniu do planowanych działań w Twoim przedsiębiorstwie.

W ramach szkolenia „Pozyskiwanie źródeł finansowania na inwestycje przyjazne środowisku” dowiesz się m.in. jak i gdzie starać się o dofinansowanie przedsięwzięć dostosowujących Twoje przedsiębiorstwo do norm Unii Europejskiej oraz o formie i zakresie finansowania inwestycji środowiskowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomożemy Ci również w niezbędnych formalnościach związanych z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego oraz w przygotowaniu wymaganej dokumentacji.

IV dzień doradztwa: Być liderem firmy przyjaznej środowisku

Czy zarządzasz pracownikami mikro lub małej firmy?

Masz świadomość, iż działalność twojego przedsiębiorstwa składa się na siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki, ale równocześnie ma znaczący wpływ i oddziaływanie na stan środowiska naturalnego?

Czy wiesz, że niestety małe firmy często postrzegają działania w kierunku ochrony środowiska jako dodatkowe koszty i obciążenia biurokratyczne? Tymczasem udowodnione jest przecież, iż usprawnienia środowiskowe są szansą dla rozwoju firmy, obniżają koszty jej funkcjonowania i podnoszą konkurencyjność!

Chcesz być liderem firmy przyjaznej środowisku? Weź sprawę w swoje ręce! Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, dzięki swoim możliwościom oraz chęciom możesz mieć wpływ na przyjazny środowisku rozwój przedsiębiorstwa.

Na proponowanym przez nas szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu zasad i reguł współpracy z zaangażowanym proekologicznie zespołem. Pokażemy Ci jak przekonać zespół, którym kierujesz do pomysłów i idei mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne, jak budować w sobie i pracownikach motywację do wprowadzenia zmian we własnych zachowaniach i nawykach mających realny wpływ na poprawę klimatu.

W ramach szkolenia „Być liderem firmy przyjaznej środowisku” dowiesz się m.in.:

 • jak wykorzystać potencjał firmy pod kątem korzyści środowiskowych,
 • jak motywować pracowników w kierunku zmiany nawyków,
 • o rodzajach działań podejmowanych w celu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001)

Szczegółowe informacje o terminach szkoleń i warunkach rekrutacji sprawdzisz na stronie internetowej projektu www.srodowisko.szkolenia-malopolska.pl.